Bezpieczeństwo od lat

Szeroka gama szkolenia kierowców jest atutem naszej oferty. Od lat zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo przyszłych kierowców. Pamięć korporacyjna i renoma firmy Gróndwald Szkolenia określa nasze standardy podkreślające znaczenie przyszłego bezpiecznego użytkowania dróg. Zdeterminowani powagą i odpowiedzialnością naszej pracy oferujemy następujące szkolenia kierowców:

  • kurs na kategorię A
  • kurs na kategorię B
  • kurs na kategorię C
  • kurs na kategorię D
  • kurs na kategorię E

Kadra szkoleniowa dobierana jest według precyzyjnych kryteriów rekrutacyjnych. Doświadczenie instruktorów stale uzupełnione o nowe informacje stanowi o istocie naszej oferty. Renoma firmy Gróndwald Szkolenia określa i gwarantuje wysokie standardy prowadzonych kursów.