Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald w okresie 01.04.2019 r.- 31.10.2020 r. realizuje projekt „Nowy Zawód-Nowe Możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz  zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących subregion ełcki (powiaty: ełcki, olecki gołdapski, giżycki, węgorzewski, piski).

Projekt skierowany jest do 70 osób powyżej 30 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin),  osób bezrobotnych i nieaktywnych (biernych zawodowo) osób pracujących znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,
 • 6- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców,
 • Subsydiowane zatrudnienie na okres 12 miesięcy.

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1033,70 zł netto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż,
 • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 489 315,92 zł.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 1 265 918,53 zł

Zapraszamy do udziału !

Biuro projektu:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk
tel. 87 610 24 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Projektu „Nowy Zawód - Nowe Możliwości”

doc Regulamin

doc Regulamin opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

Formularz zgłoszeniowy

doc Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram grupowego wsparcia zawodowego z elementami autoprezentacji

doc Harmonogram
doc Harmonogram 08.06-09.06.2019
doc Harmonogram 05.07-06.07.2019
doc Harmonogram 27.08-28.08.2019

Harmonogram zajęć teoretycznych Kurs prawa jazdy kat. D

doc Harmonogram

Harmonogram zajęć teoretycznych Kurs prawa jazdy kat. C

doc Harmonogram

Informacja (zmiana w harmonogramie Kurs prawa jazdy kat. C)

W dniu 10,11.07.2019 zajęcia z prawa jazdy kat C będą prowadzone przez Pana Ryszarda Szadurskiego

Harmonogram zajęć teoretycznych - Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C,C1, CE, C1E

doc Harmonogram 25.10.219 - 30.11.2019

doc Harmonogram 22.06.2020 - 29.07.2020

doc Harmonogram 22.06.2020 - 03.08.2020

Harmonogram zajęć -  Pracownik biurowy z modułem ECDL i RODO

doc Harmonogram

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia Zawodowego zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem stażystów o składanie wniosków o staż w projekcie „Nowy Zawód-Nowe Możliwości”.

Harmonogram staży

doc Harmonogram

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald ogłasza nabór wniosków na Subsydiowane Zatrudnienie uczestników projektu.

Harmonogram szkolenia Operator koparko-ładowarki kl. III

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia: Sprzedawca – fakturzysta

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia „Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze Środków UE”

doc Harmonogram

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE - Zakończenie I rundy oceny wniosków

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w projekcie „Nowy Zawód – Nowe Możliwości”, do biura projektu wpłynęło 10 wniosków.

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE- II Runda (zmiana)

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald ogłasza II rundę naboru wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia.

Harmonogram szkolenia Prawo jazdy kat.D z Kwalifikacją wstępną uzupełniającą na przewóz osób

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy z modułem recepcjonisty medycznego i ECDL

doc Harmonogram

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE - Zakończenie II rundy oceny wniosków (od 11.09.2019 r. do 20.09.2019 r.)

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w projekcie „Nowy Zawód – Nowe Możliwości”, do biura projektu w okresie wpłynęło 8 wniosków na zatrudnienie 10 pracowników w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

Harmonogram substydiowanego zatrudnienia

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia ABC przedsiębiorczości

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia „Operator koparko – ładowarki”

doc Harmonogram

Harmonogram zajęć praktycznych Kurs Prawa jazdy kat. CE

doc Harmonogram

doc Harmonogram 27.01.2020 - 18.02.2020

Harmonogram zajęć teoretycznych Prawo jazdy kat. C
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C,C1, CE, C1E

doc Harmonogram

Informacja

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald informuję, że w dniach 19-22.11.2019 zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach kursu na Operatorów ciężkiego sprzętu (koparki, koparko-ładowarki) zostają odwołane, i odbędą się w dniach 10-12.12.2019 r. " 

Harmonogram szkolenia „Instruktor nauki jazdy kat. B”

doc Harmonogram 22.02 – 30.06.2020

Harmonogram szkolenia „Operator koparkoładowarki kl. III”

doc Harmonogram 14.02 – 20.05.2020

Harmonogram grupowego wsparcia zawodowego z elementami autoprezentacji

doc Harmonogram

Harmonogram - Wózki jezdniowe podnośnikowe

doc Harmonogram

Harmonogram zajęć teoretycznych Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D,D1, DE, D1E

doc Harmonogram 22.06-18.08.2020

doc Harmonogram 25.06-29.07.2020

Harmonogram Szkolenia Operator koparko - ładowarki kl. III i koparki jednonaczyniowej kl.III

doc Harmonogram 23.06-17.07.2020

doc Harmonogram 24.09-28.10.2020

Harmonogram Szkolenia Operator koparko  - ładowarki kl. III

doc Harmonogram 23.06-20.07.2020

Harmonogram zajęć teoretycznych Kurs prawa jazdy kat. B

doc Harmonogram 20.07 - 31.07.2020

doc Harmonogram 03.08 - 11.08.2020

Harmonogram grupowego wsparcia zawodowego z elementami autoprezentacji

doc Harmonogram - 25.07.2020

Harmonogram zajęć - kurs ADR

doc Harmonogram 01.08 - 05.08.2020

Harmonogram zajęć praktycznych prawa jazdy kat. BE

doc Harmonogram

Harmonogram zajęć teoretycznych Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dla prawa jazdy kat. C,C1, CE, C1E

doc Harmonogram

Harmonogram zajęć praktycznych Kurs Prawa jazdy kat. CE

doc Harmonogram