SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE - Zakończenie II rundy oceny wniosków (od 11.09.2019 r. do 20.09.2019 r.)

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w projekcie „Nowy Zawód – Nowe Możliwości”, do biura projektu w okresie wpłynęło 8 wniosków na zatrudnienie 10 pracowników w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie wnioski uzyskały ocenę pozytywną.

Wnioskodawcy, których wnioski zostały ocenione pozytywnie zostaną poinformowani pisemnie i telefonicznie o możliwości podpisania umowy w sprawie udzielenia pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienie.