SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE- II Runda (zmiana)

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald ogłasza II rundę naboru wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia.

Subsydiowane zatrudnienie ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły realizacji subsydiowanego zatrudnienia określa Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia.

Kosztami kwalifikowanymi w przypadku pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienie są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane
od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:

  • 12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz osoby z niepełnosprawnościami

Miesięczna kwota na wynagrodzenie pracownika wynosi MAKSYMALNIE 3 000,00 zł.

Na etapie aplikowania o refundację stanowiska pracy należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Odbywania Subsydiowanego Zatrudnienia, tj. Wniosek, wraz z załącznikami,
  2. Załącznik nr 4 do Regulaminu Odbywania Subsydiowanego Zatrudnienia, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Nabór  w ramach II tury prowadzony jest w terminie:

-  II tuta w terminie od 11.09.2019 r. do 20.09.2019 r., w godzinach pracy biura.

W projekcie przewidziano refundację dla 10 podmiotów, w ramach II tury naboru zaplanowano udzielenie wsparcia 6 podmiotom.

Wnioski można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Poniżej dokumenty do pobrania.

UWAGA !

Bardzo prosimy o korzystanie z nowych wzorów dokumentów. W poprzednio opublikowanym Wniosku o udzielenie pomocy de minimis/pomocy na zatrudnienie subsydiowane widniały nieprawidłowe oznaczenia projektu. W nowym wniosku doprecyzowano także zapisy w tabeli w punkcie nr 4.

Biuro projektu:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald

ul. Armii Krajowej 42,19-300 Ełk

doc Załącznik nr 1 Wniosek pomoc de minimis wraz załącznikami

doc Załącznik nr 2 Wzór umowy

doc Załącznik nr 3 Wniosek o refundację

doc Załącznik nr 4 formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis