SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald ogłasza nabór wniosków na Subsydiowane Zatrudnienie uczestników projektu.

Subsydiowane zatrudnienie ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły realizacji subsydiowanego zatrudnienia określa Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia.

Kosztami kwalifikowanymi w przypadku pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienie są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane
od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:

  • 12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
    oraz osoby z niepełnosprawnościami

Miesięczna kwota na wynagrodzenie pracownika wynosi MAKSYMALNIE 3 000,00 zł.

Na etapie aplikowania o refundację stanowiska pracy należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Odbywania Subsydiowanego Zatrudnienia, tj. Wniosek, wraz z załącznikami,
  2. Załącznik nr 4 do Regulaminu Odbywania Subsydiowanego Zatrudnienia, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Nabór prowadzony jest w II turach w następujących terminach:

  • I tura w terminie w terminie od 23.08.2019 r. do 30. 08.2019 r., w godzinach pracy biura.
  • II tuta w terminie od 14.09.2019 r. do 21.09.2019 r., w godzinach pracy biura.

W projekcie przewidziano refundację dla 10 podmiotów, w ramach I tury naboru zaplanowano udzielenie wsparcia 8 podmiotom, w ramach II tury naboru zaplanowano udzielenie wsparcia
2 podmiotom.

Wnioski można składać osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Biuro projektu:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald

ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk

doc Regulamin

doc Wniosek z załącznikami

doc Wzór umowy

doc Wniosek o refundację

doc Formularz pomoc de minimis