Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia Zawodowego zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem stażystów o składanie wniosków o staż w projekcie „Nowy Zawód-Nowe Możliwości”.

Staż trwa 6 miesięcy. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych ze zorganizowaniem stanowiska pracy. Staż realizowany jest na podstawie trójstronnej umowy bez nawiązania stosunku pracy. Koszt badań wstępnych oraz wynagrodzenie stażysty finansowane są z projektu. Stażysta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1033,7 0zł netto miesięcznie/za każdy przepracowany miesiąc. Pracodawcy przysługuje refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażysty, opiekun może sprawować nadzór nad maksymalnie 3 stażystami. Refundacja wynosi 500 zł brutto za pierwszego stażystę i 250 zł każdego kolejnego (maks. 3 osoby).

Wniosek wraz z programem stażu i oświadczeniem należy złożyć w biurze projektu:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald, ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk

Poniżej dokumenty do pobrania:

doc Wniosek o staż
doc Program stażu
doc Oświadczenie podmiotu przyjmującego
doc Wskazówki dotyczące konstrukcji programu stażu