Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald w okresie 01.07.2017 r.-31.03.2019 r. realizuje projekt „Aktywni 2017” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie osób znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz  zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących subregion ełcki (powiaty: ełcki, olecki gołdapski, giżycki, węgorzewski, piski).

Projekt skierowany jest do 80 osób powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin),  osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych/ biernych zawodowo. Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 2. Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 4. Pośrednictwo pracy,
 5. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,
 6. 6- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców,
 7. Subsydiowane zatrudnienie na okres 12 miesięcy.

oraz wsparcie towarzyszące:

 1. Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie,
 2. Stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 494 092,16 zł. Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 1 269 978,33 zł

Zapraszamy do udziału !

Dokument Programu WORD Formularz zgłoszeniowy

Dokument Programu WORD Regulamin projektu


Rozeznanie rynku nr 1/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Rozeznanie rynku nr 2/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Rozeznanie rynku nr 3/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Rozeznanie rynku nr 4/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Rozeznanie rynku nr 5/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Rozeznanie rynku nr 6/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Rozeznanie rynku nr 7/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Lista uczestników projektu Aktywni  2017

doc Bezrobotni niezarejestrowani (BAEL)

doc Bierni zawodowo

doc Bezrobotni zarejestrowani w PUP


Harmonogram wsparcia w projekcie „Aktywni 2017” - Szkolenie "Szukam pracy"

doc Harmonogram szkolenia


 

Rozeznanie rynku nr 8/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Harmonogram wsparcia indywidualnego

doc Harmonogram IPD - Ełk (9-14 październik 2017)

doc Harmonogram IPD - Giżycko (9-14 październik 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (16-22 październik 2017)

doc Harmonogram IPD - Giżycko (16-21 październik 2017)

doc Harmonogram IPD Giżycko, Olecko (23-27 październik 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (23-29 październik 2017)

doc Harmonogram IPD - Giżycko (23-30 październik 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (30 październik - 3 listopad 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (30 październik - 3 listopad 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk, Olecko (30 październik - 3 listopad 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (6-10 listopad 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (4-7 listopad 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (4-10 listopad 2017)

doc Harmonogram IPD - Ełk (11-15 czerwiec 2018)

doc Harmonogram  - Ełk (11-18 czerwiec 2018)


 Harmonogram zajęć - Operator koparko – ładowarki

doc Harmonogram zajęć


 Harmonogram zajęć - Prawo jazdy kat. D

doc Harmonogram zajęć


 Harmonogram zajęć - Kurs prawa jazdy kat. B

doc Harmonogram zajęć


 Harmonogram zajęć - Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C,C1, CE, C1E

doc Harmonogram zajęć


Rozeznanie rynku nr 9/A 2017

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy z ECDL

doc Harmonogram ECDL Ełk

doc Harmonogram ECDL Giżycko


Kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C,C1,CE,C1E

doc Harmonogram


Staże

W związku z realizacją projektu „Aktywni” zapraszamy pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów na 6 miesięczny staż. Udział w stażu jest w 100% finansowany ze środków projektu. Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco.

Poniżej wymagane dokumenty.

doc Wniosek

doc Program stażu

doc Oświadczenie organizatora stażu

pdf Informator

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.


Harmonogram szkolenia "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

doc Harmonogram szkolenia Giżycko


 Harmonogram kursu Kadry i płace

doc Harmonogram kursu


 Harmonogram prawo jazdy kat. C

doc Harmonogram


SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Subsydiowane zatrudnienie ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenia brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegóły realizacji subsydiowanego zatrudnienia określa Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia.
Kosztami kwalifikowanymi w przypadku pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienie są koszty wynagrodzenia pracownika, na które składają się wynagrodzenie brutto oraz opłacane od wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone w okresie:

• 12 miesięcy – w przypadku pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji,

Miesięczna kwota na wynagrodzenie pracownika wynosi MAKSYMALNIE 3 000 zł.

doc Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

doc Regulamin

doc Wniosek o udostępnienie danych

doc Załącznik nr 1 Wniosek o udzielenie pomocy/pomocy de minimis

doc Załącznik nr 2 Wzór umowy

doc Załącznik nr 3 Wniosek o refundację


Harmonogram szkolenia Adobe Photoshop

doc Harmonogram


Harmonogram szkolenia Spawacz MAG/TIG

doc Harmonogram


Harmonogram staży

doc Harmonogram


Harmonogram - Kurs prawa jazdy kat. B

doc Harmonogram


 Harmonogram - Prawo jazdy kat. CE

doc Harmonogram


Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald uruchamia uzupełniającą rekrutację
do projektu „ Aktywni 2017”

W projekcie jest 10 miejsc.

Uczestnikiem projektu mogą być osoby pozostające bez pracy zamieszkujące subregion ełcki (powiaty: ełcki, olecki gołdapski, giżycki, węgorzewski, piski). Dodatkowo, osoby te muszą kwalifikować się co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie).

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 2. Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 4. Wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
 5. Pośrednictwo pracy,
 6. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,
 7. 6- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców.

oraz wsparcie towarzyszące:

 1. Stypendia stażowe – 997,40 zł netto miesięcznie,
 2. Stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż.

Nabór trwa do 18 maja 2018 r.

Zapraszamy do udziału!

doc Formularz zgłoszeniowy


Rozeznanie rynku nr 1/A 2018

doc Rozeznanie rynku

doc Formularz ofertowy


Harmonogram - Szkolenie „Szukam pracy”

doc Harmonogram


Harmonogram zajęć operator koparko – ładowarki kl. III

doc Harmonogram


Harmonogram Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C,C1, CE, C1E

doc Harmonogram

doc Harmonogram


Harmonogram Stylizacja paznokci metodą żelową

doc Harmonogram


Harmonogram szkolenia „Opiekun osób starszych z elementami masażu”

Zajęcia  w ramach szkolenia Opiekun osób starszych z elementami masażu z 19.01.2019 zostają przełożone na 26.01.2019

doc Harmonogram


Rozeznanie rynku nr 2/A 2018

doc Rozeznanie rynku


Harmonogram szkolenia "ABC przedsiębiorczości"

doc Harmonogram


Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy z modułem ECDL RODO

doc Harmonogram