Już 7 grudnia 2021 r. o godz. 16.00 rozpoczęcie kursu na: 
-Kwalifikację wstępną przyspieszoną 
-Kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną 
 
  DLA KAT. C ORAZ DLA KAT. D
 
Zapisy na kurs telefonicznie ☎+48 87 610 24 28 ☎ +48 503 088 113 ☎ lub osobiście w siedzibie OSZ LOK ul. Armii Krajowej 42.