Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald w okresie 01.04.2019 r.- 31.10.2020 r. realizuje projekt „Nowy Zawód-Nowe Możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz  zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących subregion ełcki (powiaty: ełcki, olecki gołdapski, giżycki, węgorzewski, piski).

Projekt skierowany jest do 70 osób powyżej 30 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin),  osób bezrobotnych i nieaktywnych (biernych zawodowo) osób pracujących znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,
 • 6- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców,
 • Subsydiowane zatrudnienie na okres 12 miesięcy.

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1033,70 zł netto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż,
 • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 489 315,92 zł.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 1 265 918,53 zł

Zapraszamy do udziału !

Biuro projektu:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk
tel. 87 610 24 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.