Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald w okresie 01.04.2019 r.- 31.10.2020 r. realizuje projekt „Nowy Zawód-Nowe Możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 - Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz  zwiększenie zatrudnienia osób zamieszkujących subregion ełcki (powiaty: ełcki, olecki gołdapski, giżycki, węgorzewski, piski).

Projekt skierowany jest do 70 osób powyżej 30 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin),  osób bezrobotnych i nieaktywnych (biernych zawodowo) osób pracujących znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu,
 • 6- miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców,
 • Subsydiowane zatrudnienie na okres 12 miesięcy.

oraz wsparcie towarzyszące:

 • Stypendia stażowe – 1033,70 zł netto miesięcznie,
 • Stypendium szkoleniowe – ustalane proporcjonalnie za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż,
 • Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 489 315,92 zł.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej wynosi: 1 265 918,53 zł

Zapraszamy do udziału !

Biuro projektu:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk
tel. 87 610 24 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin Projektu „Nowy Zawód - Nowe Możliwości”

doc Regulamin

doc Regulamin opieka nad dzieckiem lub osobą zależną

Formularz zgłoszeniowy

doc Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram grupowego wsparcia zawodowego z elementami autoprezentacji

doc Harmonogram
doc Harmonogram 08.06-09.06.2019
doc Harmonogram 05.07-06.07.2019
doc Harmonogram 27.08-28.08.2019

Harmonogram zajęć teoretycznych Kurs prawa jazdy kat. D

doc Harmonogram

Harmonogram zajęć teoretycznych Kurs prawa jazdy kat. C

doc Harmonogram

Informacja (zmiana w harmonogramie Kurs prawa jazdy kat. C)

W dniu 10,11.07.2019 zajęcia z prawa jazdy kat C będą prowadzone przez Pana Ryszarda Szadurskiego

Harmonogram zajęć -  Pracownik biurowy z modułem ECDL i RODO

doc Harmonogram

Szanowni Państwo,

Ośrodek Szkolenia Zawodowego zaprasza podmioty zainteresowane przyjęciem stażystów o składanie wniosków o staż w projekcie „Nowy Zawód-Nowe Możliwości”.

Harmonogram staży

doc Harmonogram

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald ogłasza nabór wniosków na Subsydiowane Zatrudnienie uczestników projektu.

Harmonogram szkolenia Operator koparko-ładowarki kl. III

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia: Sprzedawca – fakturzysta

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia „Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze Środków UE”

doc Harmonogram

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE - Zakończenie I rundy oceny wniosków

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w projekcie „Nowy Zawód – Nowe Możliwości”, do biura projektu wpłynęło 10 wniosków.

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE- II Runda (zmiana)

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald ogłasza II rundę naboru wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia.

Harmonogram szkolenia Prawo jazdy kat.D z Kwalifikacją wstępną uzupełniającą na przewóz osób

doc Harmonogram

Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy z modułem recepcjonisty medycznego i ECDL

doc Harmonogram

SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE - Zakończenie II rundy oceny wniosków (od 11.09.2019 r. do 20.09.2019 r.)

Ośrodek Szkolenia zawodowego LOK Jan Gróndwald informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy/pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia w projekcie „Nowy Zawód – Nowe Możliwości”, do biura projektu w okresie wpłynęło 8 wniosków na zatrudnienie 10 pracowników w ramach subsydiowanego zatrudnienia.

Harmonogram substydiowanego zatrudnienia

doc Harmonogram